Jakub Tököly

Jakub Tököly sa narodil 23. Apríla 1990 v Novej Bani do rodiny s hlbokou hudobnou tradíciou.

Jeho vášeň pre hudbu sa začala prejavovať už v rannom detstve. Po ukončení základnej umeleckej školy získaval a rozširoval svoje hudobné vedomosti na konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Okrem klasickej hudby, ktorá ho v tomto období začínala formovať, vstúpil do jeho života intenzívny element Jazz.

V Banskej Bystrici sa stal študentom popredného jazzového klaviristu a pedagóga Klaudia Kováča. V tomto období sa stal členom quarteta Martin Uhereka. Kvôli štúdiám odchádza na JAMU v Brne. V roku 2014 sa stal poslucháčom magisterského štúdia na viedenskej univerzite Konservatorium und Privatuniversität der Stadt v klavírnej triede Olivera Kenta.

Počas vysokoškolského štúdia sa stal sidemanom vo formáciách : Lukáš Oravec Quartet (2011 - 2013) a Hi-Fly trio. V roku 2013 formuje trio Nothing but New. Vo vlastnom projekte sa Jakub Tököly predstavuje nie len ako klavirista ale svoj hudobný záber rozširuje o aranžovanie a skladanie autorských skladieb.

Zúčastnil sa i niekoľkých súťaží ako :
Nové Tváre Slovenského Jazzu
( Cena za inštrumentálny výkon a štýlovú interpretáciu jazz. tradície )
( Cena poroty za skladbu Nothing New )
Jazz Contest (Praha)
( 2. Cena Nothing but New trio)

Absolvoval koncerty a festivaly doma i v zahraničí ( Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko,Španielsko, Chorvátsko, Česká Republika). Má za sebou spoluprácu s mladou jazzovou generáciou v Českej Republike a Rakúsku ale taktiež s renomovanými hudobníkmi ako Radovan Tariška, Juraj Bartoš, Gabor Bolla , Peter Solárik, Jozef Dome, Vincenc Kummer ...

Participoval na debutovom CD trubkára Lukáša Oravca. Nothing but New trio plánuje svoje CD vydať na jar tohto roku.

Je najvýraznejším pokračovateľom generácie jazzových klaviristov na Slovensku. Jeho hra je ovplyvnená impresiou Duka Ellingtona, klavírnym umením Oscara Petersona, expresiou Thelonia Monka, Herbie Hancocka ale i európskou klasickou hudbou, najmä hudbou Alexandra Scriabina, Claude Debussyho a rómskym folklórom.